ENQTRAN

Cách để phát wifi trên laptop

Cách để phát wifi trên laptop ?

 Cần phát wifi khi nào?

Phát wifi đơn giản phần mềm 160wifi

Link download: 160wifi

– Cách bỏ qua quảng cáo link ouo.io

– Hướng dẫn download:
B1: click xác nhận captcha
B2: đợi thời gian 3 giây rồi click get link
B3: Chọn “download through your browser”

 

Phát wifi không cần phần mềm

Một cách khác không phải dùng phần mềm nào cả 😀

 

Tạo:

netsh wlan set enqtran mode=allow ssid=wifi-winX key=12345678

Phát:

netsh wlan start enqtran

Kiểm tra:

netsh wlan show enqtran

Tắt:

netsh wlan stop enqtran

Hủy bỏ wifi enqtran đã tạo:

netsh wlan set enqtran mode=disallow ssid=wifi-winX key=12345678

 

– Lưu ý:

 

Video hướng dẫn: update ….

 

Exit mobile version