Cách ẩn và khóa thư mục hoặc ổ đĩa với folder lock Khi sử dụng máy tính đôi khi có những dữ liệu quan trọng mà chúng ta không muốn bị lộ cho người khác biết thường sẽ sử dụng cách là ẩn thử mục đó đi. Tuy nhiên ẩn thư mục vẫn dễ dàng […]

Continue reading