Responsive là gì và Mobile-first là gì ? Responsive là gì ? Responsive là một tính từ để nói về một website có thể hiển thị tương thích trên mọi kích thước màn hình hiển thị của trình duyệt web. Responsive hoạt động như thế nào ? Responsive hoạt động dựa vào css mà chúng ta viết cho trang […]

Continue reading