Thông tin SMTP, IMAP, POP3 cấu hình gửi mail SMTP, IMAP, POP là những cổng cần biết để có thể cấu hình và gửi mail sử dụng cho nhiều mục đích. Bạn có thể chọn cho mình một nhà mạng để sử dụng cấu hình mail cho website. Những cổng SMTP / IMAP / POP3 thông dụng […]

Continue reading