Kinh nghiệm của một chàng trai tán cô nào là không đổ cô ấy.   1. Nếu ai bảo theo đuổi một người lâu dài, mưa dầm thấm lâu sẽ đổ thì có 3 phương án. 1. Đó là chuyện ngày xưa, chuyện thời ông bà 2. Do bạn đẹp trai và 3 là vì […]

Continue reading