ENQTRAN

Tổng hợp các bản Microsoft Visual C++

Tổng hợp các bản Microsoft Visual C++

 

Cài đặt nhiều phần mềm đôi khi chúng ta được yêu cài đặt Microsoft Visual C++. Nếu thiếu nó rất có thể sẽ phát sinh các lỗi không mong muôn.

Dưới đây mình có tổng hợp lại một số link download bản cài đặt Microsoft Visual C++ từ chính trang chủ:

Download Microsoft Visual C++ Redistributable Packages:

Version 2005:
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Package (x86)
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Package (x64)
Microsoft Visual C++ 2005 SP1 Redistributable Package (x86)
Microsoft Visual C++ 2005 SP1 Redistributable Package (x64)

Version 2008:
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable Package (x86)
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable Package (x64)
Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable Package (x86)
Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable Package (x64)

Version 2010:
Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package (x86)
Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package (x64)
Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable Package (x86)
Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable Package (x64)

Version 2012:
Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2012 Update 4

Version 2013:
Visual C++ Redistributable Packages for Visual Studio 2013

Version 2015:
Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015

 

Tổng kết:

Hy vọng  với các bản cài đặt này sẽ giúp các bạn có thể tự sửa được các lỗi liên quan khi cài đặt phần mềm trên windows.

 

Exit mobile version