Nghiên cứu của nam sinh Robert Sansone có thể mở đường cho việc sản xuất bền vững ôtô điện không cần dùng nam châm làm từ đất hiếm – vốn đắt đỏ và có hại cho môi trường.

Continue reading