Loadding..

Khóa học Udemy miễn phí hàng ngày

Khóa học Udemy miễn phí hàng ngày

Khóa học Udemy miễn phí hàng ngày

Udemy là một website có nhiều khóa học bằng tiếng Anh giống như Lynda, tuts+ ….  đã phát triển được hơn 3 năm. Luôn có rất nhiều chương trình khuyến mãi cực chất, từ giảm giá cho đến miễn phí các khóa học. Các khóa học trên Udemy rất đa dạng, phong phú vô cùng.

Các lĩnh vực hiện có trên Udemy:

 • Development
 • Web Development
 • Mobile Apps
 • Programming Languages
 • Game Development
 • Databases
 • Software Testing
 • Software Engineering
 • Development Tools
 • E-Commerce
 • Business
 • IT & Software
 • Office Productivity
 • Personal Development
 • Design
 • Marketing
 • Lifestyle
 • Photography
 • Health & Fitness
 • Teacher Training
 • Music
 • Academics
 • Language
 • Test Prep

Việt bạn cần làm:

Tạo một tài khoản trên Udemy để có thể thêm các khóa học miễn phí vào đó. Những khóa học đã được thêm vào tài khoản sẽ không bị mất đi và có thể học bất cứ khi nào bạn muốn.

Bookmarks lại và check hàng ngày để cập nhật khóa học.

Update 27-05-2019

.

Update 14-05-2019

https://www.udemy.com/requirejs/
https://www.udemy.com/most-useful-english-phrases/
https://www.udemy.com/oseke-academy-getting-started-with-electronics-design/
https://www.udemy.com/whiteboard-video-creation-with-artificial-intelligence-tools/?couponCode=WHITEBOARDSUPER
https://www.udemy.com/clickbank-marketing-secrets/
https://www.udemy.com/c-sharp-basics/?couponCode=CSHARPBASICS02
https://www.udemy.com/make-extremely-viral-apps-with-firebase-app-invites/?couponCode=REBELOPER1800
https://www.udemy.com/forex-mastery-course/
https://www.udemy.com/become-a-trader-with-top-world-trader-dawid-kowalski/
https://www.udemy.com/leadership-development-and-project-management/
https://www.udemy.com/linux-shell-scripting-free/
https://www.udemy.com/vibrato-master-course-violin-beginner-to-advanced-vibrato/
https://www.udemy.com/motivation-a-beginners-guide-to-introspective-thinking/
https://www.udemy.com/calendar-trick-calculate-any-day-of-the-week-for-2019-in-5sec/
https://www.udemy.com/bookkeeping-and-accounting-course-fundamentals-for-beginners/
https://www.udemy.com/basic-accounting-and-bookkeeping-for-beginners/
https://www.udemy.com/why-and-how-the-real-estate-will-make-you-rich/
https://www.udemy.com/machine-learning-algorithms/?couponCode=MCHLRN
https://www.udemy.com/how-to-create-an-online-store-with-no-budget-step-by-step/?couponCode=NOBUDGETECOMFREEFB
https://www.udemy.com/communication-skills-class-course-training/?couponCode=ONCEALIFETIME
Print
Tags:

Image

enqtran

I'm enqtran - A coder and blogger :) [email protected]