Loadding..

Chia sẻ tài liệu giáo trình CNTT ĐH Bách Khoa Hà Nội

Chia sẻ tài liệu giáo trình CNTT ĐH Bách Khoa Hà Nội

Này tình cờ lục lọi lại thấy có đống tài liệu này, tuy đã cũ nhưng nó vẫn chưa nhiều kiến thức căn bản sẽ giúp ích cho các bạn trong qua trình học rất nhiều. Tài liệu tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
1 An toàn Hệ thống thông tin – Trần Đức Khánh

http://www.mediafire.com/?7wtc55g8t5gimqd
2 Cơ sở dữ liệu – Nguyễn Hồng Phương

http://www.mediafire.com/?iiv29uq4s42dau8
3 Cơ sở dữ liệu – Vũ Tuyết Trinh

http://www.mediafire.com/?u4o7hk3bqujbebf
4 Cơ sở dữ liệu đa phương tiện – Nguyễn Thị Oanh

http://www.mediafire.com/?9khd5t4zmq4jt4h
5 Giáo trình Tin học đại cương – Viện CNTT&TT – ĐHBKHN

http://www.mediafire.com/?v6ro9u5rjgr3svh
6 Hệ cơ sở tri thức – Phạm Văn Hải

http://www.mediafire.com/?6bsxej5umhewq2g
7 Hệ điều hành – Phạm Đăng Hải

http://www.mediafire.com/?360pcfm6f9rin3d
8 Hệ điều hành – Đỗ Văn Uy

http://www.mediafire.com/?8dg87rs1gdez6nc
9 Hệ trợ giúp quyết định – Trần Đình Khang

http://www.mediafire.com/?ogc7o87a2yerhc2
10 Học máy – Nguyễn Nhật Quang

http://www.mediafire.com/?81350uau5izvvrv
11 Kiến trúc máy tính – Nguyễn Kim Khánh

http://www.mediafire.com/?5ywtng7gygoj7nt
12 Kỹ thuật lập trình – Lương Mạnh Bá

http://www.mediafire.com/?9sauxidonvh5a3e
13 Kỹ thuật lập trình – Vũ Thị Hương Giang

http://www.mediafire.com/?v33hs8h471ekjcq
14 Kỹ thuật lập trình – Vũ Đức Vượng

http://www.mediafire.com/?f9ga5fvgzy1lvc8
15 Lập trình hướng đối tượng – Nguyễn Khanh Văn

http://www.mediafire.com/?uoqopy0g30ooaoi
16 Lập trình mạng – Lương Ánh Hoàng

http://www.mediafire.com/?b3brens046ib343
17 Linux và phần mềm mã nguồn mở – Trương Thị Diệu Linh

http://www.mediafire.com/?eu3ra3r2ccb1st5
18 Linux và phần mềm mã nguồn mở – Hà Quốc Trung

http://www.mediafire.com/?n4ya23421mn9dr7
19 Nhập môn Công nghệ phần mềm – Vũ Thị Hương Giang

http://www.mediafire.com/?oa6e8v8pd4qrehq
20 Mạng Máy tính – Ngô Hồng Sơn

http://www.mediafire.com/?1ux5mfh6x9say65
21 Nhập môn tương tác người máy – Vũ Thị Hương Giang

http://www.mediafire.com/?9t5ub082iqe0b7j
22 Ontology và web ngữ nghĩa – Lê Thanh Hương

http://www.mediafire.com/?sfs5yn1pbcxzp6p
23 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin – Đỗ Văn Uy

http://www.mediafire.com/?brdjxre42nf6www
24 Quản trị dự án – Thạc Bình Cường

http://www.mediafire.com/?6bxots1anb1k194
25 Thiết kế và Quản trị CSDL – Vũ Tuyết Trinh

http://www.mediafire.com/?xa6z8j829x8xhk7
26 Tính toán lưới – Nguyễn Hữu Đức

http://www.mediafire.com/?55w4u5nqjo44i3r
27 Toán chuyên đề – Nguyễn Linh Giang

http://www.mediafire.com/?bdmhq3tud9v4r4q
28 Toán rời rạc – Nguyễn Đức Nghĩa

http://www.mediafire.com/?96ww0knvl4wd4br
29 Trí tuệ nhân tạo – Nguyễn Nhật Quang

http://www.mediafire.com/?h4sqthkszhjsuqt
30 Xử lý ảnh – Nguyễn Thị Hoàng Lan

http://www.mediafire.com/?eoexqjavdu14xk5
31 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên – Lê Thanh Hương

http://www.mediafire.com/?v4cbjhyfedkwuu0
32 Xử lý thông tin mờ – Trần Đình Khang

http://www.mediafire.com/?fo78407uy7vm48b
33 Đa phương tiện – Trần Nguyên Ngọc

http://www.mediafire.com/?c614u25wct6h5lv
34 Điện tử số – Trịnh Văn Loan

http://www.mediafire.com/?yavrni1iy6gvsqx
35 Hệ nhúng – Phạm Văn Thuận

http://www.mediafire.com/?z26bn3py71dv5i9
36 Hệ thống máy tính công nghiệp – Bùi Quốc Anh

http://www.mediafire.com/?b9u17m91bblshq2
37 Kỹ thuật ghép nối máy tính – Bùi Quốc Anh

http://www.mediafire.com/?uupbm6xa2ntuo6t
38 Kỹ thuật vi xử lý – Dư Thanh Bình

http://www.mediafire.com/?nv7xco17ct47omn
39 Lập trình an toàn – Lương Ánh Hoàng

http://www.mediafire.com/?o2234fblp631gjc
40 Lập trình hệ nhúng – Phạm Văn Thuận

http://www.mediafire.com/?0wm65bj5731e3fs
41 Thiết kế IC – Nguyễn Đức Tiến

http://www.mediafire.com/?v9vhze2y2p0wg5e
42 Xử lý ảnh – Nguyễn Linh Giang

http://www.mediafire.com/?r9n3v0iqejq8yw5
43 Xử lý ảnh – Hoàng Văn Hiệp

http://www.mediafire.com/?k7axznza86gpab5
44 Xử lý tiếng nói – Trịnh Văn Loan

http://www.mediafire.com/?i2pzvigwl36z5px
45 Xử lý tín hiệu số – Trịnh Văn Loan

http://www.mediafire.com/?6dd68s6nv8l5z34
46 Cơ sở lý thuyết truyền tin – Hà Quốc Trung

http://www.mediafire.com/?kj4bt77tlcjwtpy
47 Tính toán di động – Hà Quốc Trung

http://www.mediafire.com/?ajt9kog17zgo6ge
48 Truyền thông đa phương tiện và ứng dụng – Nguyễn Thị Hoàng Lan

http://www.mediafire.com/?af82aez5zv855nr
49 Web thế hệ mới – Trương Thị Diệu Linh

http://www.mediafire.com/?sp6mypsdfnhh91r
50 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật – Đỗ Bích Diệp

http://www.mediafire.com/?h7px9yir69invh7
51 Đồ hoạ và hiện thực ảo – Lê Tấn Hùng

http://www.mediafire.com/?dfmbkq6b7nbpcf5
52 Kỹ thuật phần mềm – Vũ Thị Hương Giang

http://www.mediafire.com/?67od4vkfv616w97
53 Kỹ thuật phần mềm – Bộ môn CNPM (HUST)

http://www.mediafire.com/?o7axg2gehlgz8bt
54 Ứng dụng xây dựng hệ thống thông tin – Bộ môn CNPM (HUST)

http://www.mediafire.com/?z46j13r9pufa2uc
55 Tương tác người máy – Lương Mạnh Ba

http://www.mediafire.com/?859lpbfs44pry0b
56 Chương trình dịch – Hoàng Anh Việt

http://www.mediafire.com/?a4fg570fsvhkwg2
56 Chương trình dịch – Nguyễn Thị Thu Hương

http://www.mediafire.com/?nr2db4coby0npb5

Print
Image

enqtran

I'm enqtran - A coder and blogger :) [email protected]