Loadding..

Cách tạo Favicon cho website

Cách tạo Favicon cho website

Cách tạo Favicon cho website

Favicon là gì? : Favicon (Biểu tượng yêu thích) là một ảnh nhỏ hiển thị thị trước tiêu đề của trang web trên thanh tiêu đề của trình duyệt. Favicon cũng được hiển thị khi người dùng bookmark địa chỉ trang web của bạn. Tác dụng của FaviconFavicon có thể được xem như là một logo thu nhỏ, giúp người dùng dễ dàng nhận ra trang web của bạn trong danh sách bookmark. Cách tạo Favicon cho website, blog: Favicon hỗ trợ file có phần mở rộng .ico, một số trình duyệt hỗ trợ các định dạng ảnh thông thường như: gif, jpg, png…  Tuy nhiên chúng ta nên sử dụng định dạng .ico cho favicon.

  1. Tạo file .icon: Trước tiên bạn cần có một file ảnh theo một trong các kích thước chuẩn sau: 16 x 16px , 32 x 32px, 48 x 48px, 64 x 64px a, Truy cập trang http://www.favicon-generator.org/ upload file ảnh của bạn để tạo favicon, sau khi tạo xong trang web sẽ cung cấp cho bạn link download b, Download file favicon.ico vừa tạo được và up lên host của bạn
  2.  Chèn mã HTML để tạo favicon Chèn đoạn mã sau vào phần <head> của trang web.

ico

Kết quả sẽ được như sau:

favicon

Chúc bạn thành công.

Print
Tags:

Image

enqtran

I'm enqtran - A coder and blogger :) [email protected]