Việc có thể in 3D thành công sử dụng loại vật liệu nhẹ nhất thế giới – graphene aerogel hứa hẹn sẽ mở ra một chương mới cho ngành công nghiệp vật liệu.

Continue reading