Chia tay xong NÊN làm gì? – Đừng làm gì cả.
– Khoan xoá, khoan block người ta ra khỏi cuộc đời
– Cố sống một cuộc sống bình thường, nhìn thấy người ta trên mạng xã hội mà không có mình một cách bình thường. Dù mình ko còn có thể can thiệp được nữa.

Continue reading