Các nhà khoa học đã phát triển 1 loại khung xương robot được tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) giúp những người mang bộ khung xương này có thể làm được nhiều công việc mà tốn ít sức và năng lượng hơn

Continue reading