So sánh điểm khác nhau giữa Angular 1 và Angular 2 -Được phát triển mới hoàn toàn, ko phải là bản nâng cấp cho angularjs 1.x -Hiện tại đang là phiên bản beta: 2.0.0-beta.9/ 10-Mar-2016 00:29 -Angularjs 1.x ko hỗ trợ mobile, angularjs 2.x thì có. -Angularjs 1.x hỗ trợ ES5, ES6, Dart, Angularjs 2.x có […]

Continue reading