ENQTRAN

Chống Copy nội dung Website với plugin no copy release

ENQ WP plugin no copy release

 

Vấn đề là làm sao để ngăn chặn tình trạng sao chép nội dung bài viết? Chúng ta hầu như không thể ngăn chặn triệt để tình trạng sao chép bài viết nhưng có thể giảm thiểu một phần nào đó.

Mình có tạo ra 1 plugin nhỏ để tạm chặn việc copy hoặc copy nhưng sẽ chén nội dung dễ nguồn vào trong đó.

Một số tính năng trong plugin:

Đây chỉ là một giải pháp tạm thời nhằm giảm thiểu một phần việc copy nội dung bài viết chứ hoàn toàn không thể ngăn chặn được việc này.

Với giải pháp này người dùng vẫn có thể copy nội dung Website của bạn bằng cách xem mã nguồn. Tuy nhiên họ sẽ phải thêm một bước nữa là loại bỏ các mã html và định dạng lại bài viết từ đầu.

 

Download: no-copy-release

=== No Copy Release ===
Contributors: enqtran
Donate link: 

 

Tổng kêt:
Với plugin nhỏ nhỏ này sẽ giúp ích được cho các bạn quản trị website trên nền tẳng wordpress.

Exit mobile version