Loadding..

Phương thức phát triển phần mềm Agile là gì?

Phương thức phát triển phần mềm Agile là gì?

Phương thức phát triển phần mềm Agile là gì?

Định nghĩa:

Lập trình linh hoạt hoặc phát triển phần mềm linh hoạt (Agile software development hay Agile programming) là một cơ chế thực hiện các dự án công nghệ phần mềm, cơ chế này bao gồm và khuyến khích các thay đổi mang tính tiến hóa trong toàn bộ vòng đời của dự án.

Có thể bao gồm cả các chuyên gia test, thiết kế tương tác, những người viết tài liệu kỹ thuật, và các quản lý.

Tuyên ngôn của Agile

 • Cá nhân và sự tương hỗ quan trọng hơn quy trình và công cụ”
 • Sản phẩm xài được quan trọng hơn tài liệu về sản phẩm”
 • Cộng tác với khách hàng quan trọng hơn đàm phán hợp đồng”
 • Phản hồi với sự thay đổi quan trọng hơn bám theo kế hoạch”

 

4 tôn chỉ trên được dựa trên 12 nguyên tắc sau:

 • Thỏa mãn yêu cầu của khách hàng thông qua việc giao hàng sớm và liên tục.
 • Chào đón việc thay đổi yêu cầu, thậm chí là những thay đổi yêu cầu muộn.
 • Giao phần mềm chạy được cho khách hàng một cách thường xuyên (giao hàng tuần hơn là hàng tháng).
 • Nhà kinh doanh và kỹ sư lập trình phải làm việc cùng nhau hàng ngày trong suốt dự án.
 • Các dự án được xây dựng xung quanh những cá nhân có động lực. Cung cấp cho họ môi trường và sự hỗ trợ cần thiết, và tin tưởng họ để hoàn thành công việc.
 • Trao đổi trực tiếp mặt đối mặt là phương pháp hiệu quả nhất để truyền đạt thông tin.
 • Phần mềm chạy được là thước đo chính của tiến độ.
 • Phát triển bền vững và duy trì được nhịp độ phát triển liên tục.
 • Liên tục quan tâm đến kĩ thuật và thiết kế để cải tiến sự linh hoạt.
 • Sự đơn giản là cần thiết – nghệ thuật tối đa hóa lượng công việc chưa hoàn thành.
 • Nhóm tự tổ chức.
 • Thích ứng thường xuyên với sự thay đổi.

 

Lời kết:

-Đi làm các bạn sẽ cần biết tới cách làm việc này, rất nhiều công ty đang áp dụng nó trong quy trình làm việc. Trong bài này mình chỉ đưa ra những điều ngắn gọn và cô động nhất về Agile.

 

Print
Tags:

Image

enqtran

I'm enqtran - A coder and blogger :) [email protected]