Grok, chatbot AI do xAI – công ty của Elon Musk phát triển – đang trong quá trình được tích hợp khả năng xử lý thông tin đa phương tiện, cho phép người dùng tương tác bằng cả hình ảnh và văn bản.

Continue reading