Theo Cnet, người dùng app Speechify có thể nhập một giọng nói bất kỳ để trí tuệ nhân tạo (AI) “nhại theo”, tạo ra sách nói với giọng đọc tùy thích.

Continue reading