Cảm biến ánh sáng xung quanh trong điện thoại thông minh có thể gây ra rủi ro không mong muốn về quyền riêng tư.

Continue reading