1. Định luật Murphy Nếu bạn lo lắng về một điều gì đó đang xảy ra, nó lại càng có nhiều khả năng xảy ra hơn. Trong một mối quan hệ, bạn càng không muốn mất mát và càng sợ mất người kia thì bạn sẽ càng dễ đánh mất họ. Chỉ khi không sợ […]

Continue reading