Nếu con người không học cách sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI), bạn sẽ là người đầu tiên bị tước khỏi thế giới tương lai.

Continue reading