Trong khi sự khởi đầu cuộc đua công nghệ 6G gần như chưa hình thành, China Mobile – nhà mạng lớn nhất thế giới – đầu tháng 2 đã phóng vệ tinh thử nghiệm 6G ở quỹ đạo Trái Đất thấp.

Continue reading