Hãng công nghệ Science của Nhật Bản vừa giới thiệu máy tắm tự động, thực hiện các bước vệ sinh cơ thể người như tắm rửa, xoa bóp và sấy khô cơ thể trong 5 phút.

Continue reading