Các nhà nghiên cứu Trung Quốc sử dụng loại chất bán dẫn thông thường để tạo ra nguồn sáng lượng tử – thành phần quan trọng để chế tạo chip lượng tử.

Continue reading