Chỉ mất khoảng vài phút bạn đã có thể cập nhật được toàn bộ quá trình cập nhật sinh trắc học ngân hàng.

Continue reading