Đây được coi là một bước tiến đáng kể trong công nghệ giao thông đô thị thân thiện với môi trường.

Continue reading