Loadding..

Thay đổi giới hạn import file sql trong xampp

Thay đổi giới hạn import file sql trong xampp

Thay đổi giới hạn import file sql trong xampp

Khi làm việc với xampp thì lúc chúng ta sử dụng phpmyadmin để import file sql thì mặc định nó sẽ giới hạn dung lượng không được quá 2MB. Tuy nhiên thì thực tế có nhiều file sql dung lượng lớn hơn 2MB, và để import file sql lớn được ta cần cấu hình lại size file trong file php.ini.

Các làm như sau:

  • Tim tới thư mục D:\xampp\php
  • Thay đổi post_max_size và upload_max_filesize trong file php.ini
post_max_size=200M
upload_max_filesize=200M
  • Sau khi thay đổi cần reset lại xampp.

 

Tổng kết:

Chỉ với thao tác đơn giản như trên là chúng ta đã có thể import một cách thoải mái file sql rồi.

Print
Image

enqtran

I'm enqtran - A coder and blogger :) [email protected]