Loadding..

Ngôn ngữ lập trình và platforms nên học

Ngôn ngữ lập trình và platforms nên học

Ngôn ngữ lập trình và Platforms nên học

Languages & Platforms:
Python 3, Go, PHP 7, ES6, Node.js, Swift, TypeScript

JavaScript Frameworks:
Angular 2, React, Ember.js, Vue.js, Polymer, Web Components

Frontend:
Bootstrap, MDL, Foundation, SASS, LESS ….

Backend:
– PHP: Symfony, Zend, Laravel, Cake ….
– Python – Django & Flask.
– Ruby – Rails & Sinatra.
– Java – Play & Spark

CMS:
WordPress, Drupal 8

Databases:
Redis, RethinkDB, MySQL/MariaDB, PostgreSQL

Mobile Apps:
Ionic, React Native, Meteor…

Editors and Tools:
SublimeText, Storm, Git …

 

P/S:
Đây chỉ là thông kê những thứ nên học mà thôi, các bạn không cần học hết tất cả đâu. Tìm hiểu những cái phù hợp với bản thân là được rồi

Print
Image

enqtran

I'm enqtran - A coder and blogger :) [email protected]