Loadding..

Những điểm mới trong jquery 3

Những điểm mới trong jquery 3

Những điểm mới trong jquery 3

Phiên bản Jquery 3 đã được chính thức phát hành với những thay đổi đáng để. Tiện đường công tác hay xem nó có gì mới nhé 🙂

Những thay đổi trong JQUERY 3:

  • Function show() và hide() đã được tối ưu hơn, nhanh hơn sơ với bản 2x
  • Function data() được nâng cấp để lấy được value ngay cả khi không có key truyền vào.
  • width() và hieght() có trẩ lấy giá trị thập phân.
  • .load(), .unload(), .error(), bind(), unbind(), delegeate(), undelegate bị loại bỏ.
  • Nâng cấp mới cho .unwrap().
  • Vòng lặp for of theo chuẩn ES 5 aka ES 6.
  • Thêm mới phương thức gọi ajax tiện dụng hơn là  $.get() and $.post()
  • Có thể sử dụng  addClass() and hasClass() cho SVG

Download Jquery 3:

 

Print
Tags:

Image

enqtran

I'm enqtran - A coder and blogger :) [email protected]