Loadding..

Phím tắt trong Google Chrome

Phím tắt trong Google Chrome

Phím tắt trong Google Chrome

 
Ctrl + Shirt + N: Mở tab ẩn danh
Ctrl + Shirt + T:  Mở lại tab vừa đóng
Ctrl + T: Mở Tab mới
Ctrl + W hoặc Ctrl + F4: Đóng tab hiện tại
Ctrl + R / F5: Reload trang
Ctrl + H: Mở trang Lịch sử trong tab mới
Ctrl + J: Mở trang hiển thị list các tài nguyên đã tải xuống trong tab mới
Ctrl + U: Hiển thị mã nguồn HTML không thể chỉnh sửa của trang hiện tại
 
Ctrl + Super + Mũi tên lên: Max size GC
Ctrl + Super + Mũi tên xuống: Thu nhỏ kích thước GC hoặc thu về taskbar
Ctrl + Super + Mũi tên trái: Hiện thị GC với 1 nửa màn hình bên trái
Ctrl + Super + Mũi tên phải: Hiện thị GC với 1 nửa màn hình bên phải
Ctrl + Shift + B: Hiển thị hoặc ẩn thanh Dấu trang
 
Ctrl + -: Phóng to trang
Ctrl + -: Thu nhỏ trang
Ctrl + 0: Trả lại mọi nội dung trên trang về kích thước mặc định
Ctrl + 9: Mở tab cuối cùng
Alt/Ctrl + [1-> 9]: Di chuyển đến tab số 1->9
 
Alt + D hoặc Ctrl + L: Bôi đen đường link trên URL
Ctrl + E: Search với Google
Nhập tên trang web + Ctrl + Enter -> Thêm www. và .com vào tên trang web rồi mở trang web đó trong tab hiện tại
Nhập cụm từ tìm kiếm + Alt + Enter -> Mở tab mới và thực hiện tìm kiếm trên Google.
 
Alt + Mũi tên trái: Mở trang trước từ lịch sử duyệt web của bạn trong tab hiện tại
Alt + Mũi tên phải: Mở trang tiếp theo từ lịch sử duyệt web của bạn trong tab hiện tại
Ctrl + Shift + Delete: Xóa dữ liệu duyệt web
Shift + F5 hoặc Ctrl + Shift + r: Tải lại trang bỏ qua dữ liệu được lưu trong cache.
Print
Image

enqtran

I'm enqtran - A coder and blogger :) [email protected]