Loadding..

Thông tin SMTP, IMAP, POP3 cấu hình gửi mail

Thông tin SMTP, IMAP, POP3 cấu hình gửi mail

Thông tin SMTP, IMAP, POP3 cấu hình gửi mail

SMTP, IMAP, POP là những cổng cần biết để có thể cấu hình và gửi mail sử dụng cho nhiều mục đích. Bạn có thể chọn cho mình một nhà mạng để sử dụng cấu hình mail cho website.

Những cổng SMTP / IMAP / POP3 thông dụng  hay được sử dụng nhất:

  1. SMTP AUTH: Port 25 or 587
  2. SMTP SSL: Port 465
  3. SMTP StartTLS: Port 587
  4. POP3 : Port 110
  5. IMAP Port 143
  6. IMAP SSL Port 993
  7. IMAP StartTLS Port 143

Thông tin về Server smtp/pop/imap của những dịch vụ email lớn hiện nay:

Gmail
POP Server: pop.gmail.com
SMTP Server : smtp.gmail.com
IMAP Server : imap.gmail.comYahoo.co.uk
POP Server: pop.mail.yahoo.co.uk (port 995)
SMTP Server : smtp.mail.yahoo.co.uk (port 465 with SSL)
IMAP Server : imap.mail.yahoo.co.uk (port 993)


Yahoo.com
POP Server: pop.mail.yahoo.com (port 995)
SMTP Server : smtp.mail.yahoo.com (port 465 with SSL)
IMAP Server : imap.mail.yahoo.com (port 993)Hotmail
POP Server: pop3.live.com (Port 995 with SSL)
SMTP Server : smtp.live.com (Port 25 with SSL)
IMAP Server : no

1&1
POP Server: pop.1and1.com (Port 25 or 587)
SMTP Server : smtp.1and1.com
IMAP Server : imap.1and1.com

Adelphia Cable
POP Server: mail.adelphia.net
SMTP Server : mail.adelphia.net
IMAP Server : mail.adelphia.net

AOL
POP Server: pop.aol.com
SMTP Server : smtp.aol.com
IMAP Server : imap.aol.com

AT&T
POP Server: pop.att.yahoo.com (port 110)
SMTP Server: smtp.att.yahoo.com (port 465)
IMAP Server: imap.att.yahoo.com (port 993)

ATT Broadband Internet
POP Server: mail.attbi.com
SMTP Server: mail.attbi.com
IMAP Server: mail.attbi.com

ATT WorldNet
POP Server: postoffice.worldnet.att.net (port 995)
SMTP Server : mailhost.worldnet.att.net (port 465)
IMAP Server : imap.aol.com (port 143)

Bell Atlantic
POP Server: pop.bellatlantic.net
SMTP Server : gtei.bellatlantic.net
IMAP Server : No imap.bellatlantic.net yet

Bluelight
POP Server: pop.mybluelight.com (port 995)
SMTP Server : smtp.mybluelight.com (port 465)
IMAP Server : No imap.mybluelight.com yet

BSNL
POP Server: mail.bsnl.in
SMTP Server : smtp.bsnl.in
IMAP Server : No imap.bsnl.in yet

BT internet
POP Server: mail.btinternet.com (port 995)
SMTP Server : mail.btinternet.com (port 465)
IMAP Server : imap.mail.yahoo.com (993), works with @btinternet.com email address

Clara.net
POP Server: pop.clara.net (port 995)
SMTP Server : smtp.clara.net (port 465)
IMAP Server : No imap.clara.net yet

Comcast.net
POP Server: mail.comcast.net (port 995)
SMTP Server : smtp.comcast.net (port 465)
IMAP Server : No imap.comcast.net yet

EarthLink
POP Server: pop.earthlink.net
SMTP Server : smtpauth.earthlink.net (587)
IMAP Server : No imap.earthlink.net yet

Frontier
POP Server: pop3.frontier.com (port 995)
SMTP Server : smtp.frontier.com (port 465)
IMAP Server : No imap.frontier.com yet


iCloud
POP Server: mail.me.com (port 110)
SMTP Server : smtp.me.com (port 25)
IMAP Server : mail.me.com (port 143)

Mail.com
POP Server: pop.mail.com
SMTP Server : smtp.mail.com (port 465)
IMAP Server : imap.mail.com (port 993)

Me.com
POP Server: mail.me.com (port 110)
SMTP Server : smtp.me.com (port 25)
IMAP Server : mail.me.com (port 143)

Mobile Me
POP Server: mail.me.com (port 110)
SMTP Server : smtp.me.com (port 25)
IMAP Server : mail.me.com (port 143)

O2
POP Server: mail.o2.co.uk (port 995)
SMTP Server : smtp.o2.co.uk (port 465 with SSL)
IMAP Server : No imap.o2.co.uk yet

Prodigy
POP Server: pop.att.yahoo.com
SMTP Server : smtp.att.yahoo.com (port 465)
IMAP Server : imap.mail.yahoo.com (993)

RCN.com
POP Server: pop.rcn.com
SMTP Server : smtp.rcn.com (port 25, authentication required)
IMAP Server : no


RoadRunner - rr.com
POP Server: pop-server.rr.com
SMTP Server : smtp-server.rr.com
IMAP Server : no imap.rr.com yet

Sanchamet
POP Server: mail.bsnl.in
SMTP Server : smtp.bsnl.in
IMAP Server : No imap.bsnl.in yet

SBCGlobal.net
POP Server: pop.att.yahoo.com
SMTP Server : smtp.att.yahoo.com (port 465)
IMAP Server : imap.mail.yahoo.com (993)

Sky.com
POP Server: pop.tools.sky.com (port 995)
SMTP Server : smtp.tools.sky.com (port 465 with SSL)
IMAP Server : imap.tools.sky.com (port 993)

South West Bell
POP Server: pop.att.yahoo.com
SMTP Server : smtp.att.yahoo.com (port 465)
IMAP Server : imap.mail.yahoo.com (993)


SuddenLink
POP Server: pop.suddenlink.net (port 110)
SMTP Server : smtp.suddenlink.net (port 25 with authentication)
IMAP Server : No imap.suddenlink.net yet

Sympatico
POP Server: pop1.sympatico.ca
SMTP Server : smtp1.sympatico.ca
IMAP Server : no imap.sympatico.ca yet

TalkTalk
POP Server: mail.talktalk.net
SMTP Server : smtp.talktalk.net
IMAP Server : imap.talktalk.net

Tiscali.co.uk
POP Server: pop.tiscali.co.uk
SMTP Server : smtp.tiscali.co.uk
IMAP Server : imap.tiscali.co.uk

Windstream
POP Server: pop.windstream.net
SMTP Server : smtp.windstream.net (port 25 with authentication)
IMAP Server : no imap.windstream.net yet


Verizon
POP Server: incoming.verizon.net or incoming.yahoo.verizon.net
SMTP Server : outgoing.verizon.net or outgoing.yahoo.verizon.net (Port 587)
IMAP Server : incoming.verizon.net

Virgin Media
POP3 server: pop3.virginmedia.com
SMTP server: smtp.virginmedia.com
IMAP server : no imap.virginmedia.com yet

 

 

Print
Image

enqtran

I'm enqtran - A coder and blogger :) [email protected]