Loadding..

Tổ hợp phím tắt trên windows 10

Tổ hợp phím tắt trên windows 10

Window 10 là phiên bản mới nhất đươc phát hành. Nó có thiết kế dễ nhìn thân thiện với người dùng. Đây là một số tổ hợp phím tắt thông dụng khi sử dụng window 10:

Phím tắt Tác dụng
Windows + Tab Kích hoạt tính năng màn hình desktop ảo (Task View)
Windows + A Kích hoạt thanh thông báo (Action Center)
Windows + C Kích hoạt nhận diện giọng nói (Cortana)
Windows + D Hiển thị Desktop
Windows + E Kích hoạt trình quản lý file (File Explorer)
Windows + G Kích hoạt Xbox Game Bar (giúp quay phim và chụp ảnh màn hình
khi chơi game)
Windows + H Kích hoạt tính năng chia sẻ (Share)
Windows + I Kích hoạt trình cài đặt (Settings)
Windows + K Kích hoạt tính năng Connect (giúp kết nối với màn hình và
các thiết bị âm thanh không dây)
Windows + L Khóa máy
Windows + P Thiết lập kết nối màn hình ngoài
Windows + R Kích hoạt tính năng Run
Windows + S Kích hoạt trợ lý ảo Cortana
Windows + X Kích hoạt menu (ở nút Start)
Windows +
(L/R/U/D)*
Thu nhỏ ứng dụng sang một bên màn hình
(L/R để thu nhỏ sang trái, phải; U/D để thu nhỏ lên trên,
xuống dưới khi đang chạy đa nhiệm 4 ứng dụng)
Windows + Ctrl + D Tạo màn hình desktop ảo mới
Windows + Ctrl + F4 Đóng màn hình desktop ảo
Windows + Ctrl + L/R Chuyển đổi giữa 2 màn hình desktop ảo
Windows + Shift + L/R Chuyển ứng dụng từ màn hình này sang màn hình khác
(nếu có kết nối nhiều màn hình)
Windows + 1/2/3/… Mở ứng dụng đang ghim dưới taskbar
(theo thứ tự sắp xếp 1,2,3, … trừ nút tìm kiếm Cortana và Task View)

* L (Left): Trái, R (Right): Phải, U (Up): Lên, D (Down): Xuống

  • Một số phím tắt khác đã có từ window 7, 8, 8.1

Managing Windows

Alt+F4 Close the active window
Alt+Tab Switch to previous active window
Alt+Esc Cycle through all open windows
Win+Tab Flip 3D [more info]
Ctrl+Win+Tab Persistent Flip 3D
Win+T Cycle through applications on taskbar (showing its live preview)
Win+M Minimize all open windows
Win+Shift+M Undo all window minimization
Win+D Toggle showing the desktop
Win+↑ Maximize the current window
Win+↓ If the current window is maximized, restore it; if the current window is restored, minimize it
Win+← Dock the current window to the left half of the screen
*If it is already docked left, it is moved to the right half of the screen
*If it is already docked right, it is restored to its original size
Win+→ Dock the current window to the right half of the screen
*If it is already docked right, it is moved to the left half of the screen
*If it is already docked left, it is restored to its original size
Win+Shift+← Move current window to the left monitor (with dual monitors)
Win+Shift+→ Move current window to the right monitor (with dual monitors)
Win+Home Minimize all but the current window
Win+Space Peek at the desktop
Win+[Plus sign] Zoom in
Win+[Minus sign] Zoom out

Starting Programs

Win+1 Open the first program on your Quick Launch bar
Win+2 Open the second program on your Quick Launch bar
Win+n Open the nth program on your Quick Launch bar
Win+U Open the ease of access center
Win+F Open the search window
Win+X Open the Mobility Center
Win+E Open Explorer
Win+R Open the Run window
Win+B Move focus to notification tray (the right-most portion of the taskbar)
Win+P Open the projection menu (generally used for laptops connected to projectors)
Win+Pause Open the System Properties portion from the Control Panel
Ctrl+Shift+Esc Open Windows Task Manager

Logging In And Out

While the below shortcuts seem unwieldy because of their length, they’re quite easy to remember once you try them out a few times.

Win, →, Enter Shutdown
Win, →, →, R Restart
Win, →, →, S Sleep
Win, →, →, W Switch Users
Win+L Locks computer

Viewing Folders With Explorer

Alt+← Go back
Alt+→ Go forward
Alt+↑ Go up a directory
Alt+D Move focus to address bar
Alt+D, Tab Move focus to search bar
Alt+Enter Open the Properties window of the current selection
Ctrl+Mousewheel Change the view type (extra large, small, list view, detail, etc.)
Alt+P Show/hide the preview pane

Print
Image

enqtran

I'm enqtran - A coder and blogger :) [email protected]