Loadding..

Tự học Laravel 2016

Tự học Laravel 2016

Tự học Laravel 2016

Nhân dịp đầu năm mình chia sẻ 2 ebook về Laravel. Ebook mình thấy khá đầy đủ chi tiết cho những bạn mới học lập trình Laravel như mình :D.

1. Laravel 5 Essentials

Tự học laravel 2016

 • Author: Martin Bean
 • Isbn:1785283014
 • Year:2015
 • Pages:140
 • Language:English
 • File size:1.31 MB
 • File format:PDF
 • Download: Laravel 5 Essentials 

 

2. Mastering Laravel

Tự học laravel 2016

 • Author: Christopher Pecoraro
 • Isbn:1785285025
 • Year:2015
 • Pages:232
 • Language:English
 • File size:1.82 MB
 • File format:PDF
 • Download: Mastering Laravel

3. Bonus

Ngoài ebook ra thì nên đọc cả trên DocumentationCòn nếu bạn thích học qua xem video thì có thể xem seri về Laravel này cũng rất hay: laravel-5-course-learn-php-laravellaravel-5-tutorial-for-beginners

Chúc các bạn học tốt 🙂

Print
Image

enqtran

I'm enqtran - A coder and blogger :) [email protected]