Loadding..

Tổng hợp các bản Microsoft Visual C++

Tổng hợp các bản Microsoft Visual C++

Tổng hợp các bản Microsoft Visual C++

 

Cài đặt nhiều phần mềm đôi khi chúng ta được yêu cài đặt Microsoft Visual C++. Nếu thiếu nó rất có thể sẽ phát sinh các lỗi không mong muôn.

Dưới đây mình có tổng hợp lại một số link download bản cài đặt Microsoft Visual C++ từ chính trang chủ:

Download Microsoft Visual C++ Redistributable Packages:

Version 2005:
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Package (x86)
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Package (x64)
Microsoft Visual C++ 2005 SP1 Redistributable Package (x86)
Microsoft Visual C++ 2005 SP1 Redistributable Package (x64)

Version 2008:
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable Package (x86)
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable Package (x64)
Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable Package (x86)
Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable Package (x64)

Version 2010:
Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package (x86)
Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package (x64)
Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable Package (x86)
Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable Package (x64)

Version 2012:
Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2012 Update 4

Version 2013:
Visual C++ Redistributable Packages for Visual Studio 2013

Version 2015:
Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015

 

Tổng kết:

Hy vọng  với các bản cài đặt này sẽ giúp các bạn có thể tự sửa được các lỗi liên quan khi cài đặt phần mềm trên windows.

 

Print
Image

enqtran

I'm enqtran - A coder and blogger :) [email protected]